บุฟเฟ่ต์กำจัดขนถาวร

บุฟเฟ่ต์กำจัดขนถาวรใต้วงแขน หรือ หนวดเครา นาน 8 เดือนสอบถามเพิ่มเติม เพิ่มเพื่อน

กำจัดขนถาวรด้วยเลเซอร์ YAG บริเวณใต้วงแขน หรือ หนวดเครา 

ทำเลเซอร์โดยแพทย์ทุกเคส