VASER Smooth ต้นแขน

VASER Smooth ต้นแขนสอบถามเพิ่มเติม เพิ่มเพื่อน

เหมาต้นแขนทั้ง2ข้าง 32,900.-

รวมค่ายา

แถม Exilis ต้นแขน 1 ครั้ง มูลค่า 10,000 บาท

พิเศษ ผ่อน 0% นาน 4 เดือน